Profesjonalne usługi transportowe, celne i magazynowe

Usługi transportowe, Transport Skandynawia, Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia

ECO

Jumbo Transport Poland Sp. z o.o.

W ramach prowadzonej działalności główne siły koncentrujemy na kierunkach skandynawskich tzn. stanowimy silną konkurencję przy przewozach ładunków po Polsce oraz z/do: Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji. Silna sieć naszych oddziałów rozlokowanych na terenie całej Europy pozwala nam także na szybką organizację transportów towarów z/do: Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Włoch i ostatnio Turcji. O naszej konkurencyjności stanowi także niska cena przewozu, bez ujmy na jakości świadczonej usługi.

 

Nasza oferta

Usługi transportowe
Szybkie przewozy w transporcie drogowym pomiędzy Polska a w/w krajami, organizowanie codziennych wysyłek ładunków cało-pojazdowych i częściowych, transport ładunków drobnicowych w szczególności do/z Danii – Szwecji – Norwegii - Finlandii - krajów Nadbałtyckich - Turcji - Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii, przewozy towarów miedzy rożnymi krajami; w tym transport pomiędzy Skandynawią/Europą Zachodnia, Centralną i Wschodnią. Czytaj więcej...

Obsługa celna i magazynowa
Składowanie ładunków w magazynie celnym, odprawy celne, dystrybucja, zarządzanie logistyczne, transport „od drzwi do drzwi”, codzienna dystrybucja ładunków po Polsce, sprawdzone skandynawskie rozwiązania logistyczne, zindywidualizowane projekty transportowe i spedycyjne. Naszym celem jest wzmocnienie pozycji rynkowej klienta poprzez właściwą realizację usług spedycyjnych i logistycznych o korzystnej relacji jakości do ceny. Czytaj więcej...

 

 

Język/Language: PL GB © Wszelkie prawa zastrzeżone
Stworzone z przez Strony365.pl