Polityka jakości

Polityka jakości, Usługi transportowe, Transport Skandynawia, Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia

Jesteśmy firmą, która w dużym stopniu przywiązuje wagę do jakości realizowanych usług. Cały proces współpracy z klientem oraz realizacji zleceń przebiega w oparciu o opracowane przez nas procedury jakości.

Poufność informacji, respektowanie tajemnicy handlowej oraz lojalność względem naszych klientów stawiamy na pierwszym miejscu. Współpracując z nami możesz być pewien, że wszystkie cele, jakie sobie postawimy zostaną zrealizowane bez zbędnego ryzyka oraz niepotrzebnych problemów.

Nasze systemy informatyczne, komputery, poczta elektroniczna są zabezpieczone w sposób optymalny, gwarantując tym samym bezproblemową realizację zleceń dla klientów.

 

Nasza oferta

Usługi transportowe
Szybkie przewozy w transporcie drogowym pomiędzy Polska a w/w krajami, organizowanie codziennych wysyłek ładunków cało-pojazdowych i częściowych, transport ładunków drobnicowych w szczególności do/z Danii – Szwecji – Norwegii - Finlandii - krajów Nadbałtyckich - Turcji - Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii, przewozy towarów miedzy rożnymi krajami; w tym transport pomiędzy Skandynawią/Europą Zachodnia, Centralną i Wschodnią. Czytaj więcej...

Obsługa celna i magazynowa
Składowanie ładunków w magazynie celnym, odprawy celne, dystrybucja, zarządzanie logistyczne, transport „od drzwi do drzwi”, codzienna dystrybucja ładunków po Polsce, sprawdzone skandynawskie rozwiązania logistyczne, zindywidualizowane projekty transportowe i spedycyjne. Naszym celem jest wzmocnienie pozycji rynkowej klienta poprzez właściwą realizację usług spedycyjnych i logistycznych o korzystnej relacji jakości do ceny. Czytaj więcej...

 

 

Język/Language: PL GB © Wszelkie prawa zastrzeżone
Stworzone z przez Strony365.pl